Harmonic structure, a promising microstructure design

Kei Ameyama, Fabien Cazes, Hervé Couque, Guy Dirras, Shoichi Kikuchi, Jia Li, Frédéric Mompiou, K. Mondal, Dmytro Orlov, Bhupendra Sharma, David Tingaud, Sanjay K. Vajpai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Harmonic structure, a promising microstructure design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science