Harnessing the ECM Microenvironment to Ameliorate Mesenchymal Stromal Cell-Based Therapy in Chronic Lung Diseases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Harnessing the ECM Microenvironment to Ameliorate Mesenchymal Stromal Cell-Based Therapy in Chronic Lung Diseases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap