Harsh is large: Nonlinear vocal phenomena lower voice pitch and exaggerate body size

Andrey Anikin, Katarzyna Pisanski, Mathilde Massenet, David Reby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Harsh is large: Nonlinear vocal phenomena lower voice pitch and exaggerate body size”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar