Harvesting the Health Potentials of Oat Fibre: Xylanase bioprocessing of arabinoxylan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

171 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiva

Sökresultat