Hazardous alcohol use in general psychiatric outpatients.

Sophia Eberhard, Göran Nordström, Agneta Öjehagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Hazardous alcohol use in psychiatric patients may increase the risk of the development of a substance use disorder and negatively affect the course of the psychiatric disorder.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)162-167
TidskriftJournal of Mental Health
Volym24
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hazardous alcohol use in general psychiatric outpatients.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här