HD 76920 b pinned down: A detailed analysis of the most eccentric planetary system around an evolved star

C. Bergmann, M. I. Jones, J. Zhao, A. J. Mustill, R. Brahm, P. Torres, R. A. Wittenmyer, F. Gunn, K. R. Pollard, A. Zapata, L. Vanzi, Songhu Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”HD 76920 b pinned down: A detailed analysis of the most eccentric planetary system around an evolved star”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap