He and Ne in individual chromite grains from the regolith breccia Ghubara (L5): Exploring the history of the L chondrite parent body regolith

Matthias Meier, Birger Schmitz, Carl Alwmark, Reto Trappitsch, Colin Maden, Rainer Wieler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”He and Ne in individual chromite grains from the regolith breccia Ghubara (L5): Exploring the history of the L chondrite parent body regolith”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap