Head-shaft angle is a risk factor for hip displacement in children with cerebral palsy.

Maria Hermanson, Gunnar Hägglund, Jacques Riad, Philippe Wagner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
168 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Head-shaft angle is a risk factor for hip displacement in children with cerebral palsy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap