Head-shaft angle is a risk factor for hip displacement in children with cerebral palsy.

Maria Hermanson, Gunnar Hägglund, Jacques Riad, Philippe Wagner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
165 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat