Head teachers cought in the middle or on top of things.

Marie-Louise Österlind, Pamela Denicolo, Curt R Johansson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och skandinaviska forskare olika vardagsproblem som individer i offentlig verksamhet upplever. Varför tycks sjukfrånvaro och utbrändhet ständigt öka samtidigt som resurserna inom offentlig sektor blir allt mindre? Är det förresten en bild som stämmer?
I denna antologi sätts individen i centrum; det är individens roll i ett större kollektiv som undersöks. Nya organisationsstrukturer, teknologi och ledarskapsprofiler innebär att verksamheten inom offentlig sektor ständigt förändras. I relationen mellan individ och struktur uppstår spänningar.
Med exempel från så vitt skilda fält som lärare, poliser och sjuksköterskor illustrerar författarna vilken typ av konsekvenser dessa spänningar orsakar.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationIn tension between organization and profession. Professionals in Nordic Public Service.
RedaktörerCarola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G Svensson, Pamela Denicolo
FörlagNordic Academic Press
Sidor133-153
ISBN (tryckt)978-91-85509-02-7, 9185509027
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Citera det här