Health and social care planning in collaboration in older persons’ homes: the perspectives of older persons, family members and professionals

Malin Sundström, Pia Petersson, Margareta Rämgård, Linda Varland, Kerstin Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health and social care planning in collaboration in older persons’ homes: the perspectives of older persons, family members and professionals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap