Health, cattle and ploughs: Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

828 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health, cattle and ploughs: Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap