Health economic aspects of head and neck cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

75 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Greiff, Lennart, handledare
  • Sjövall, Johanna, Biträdande handledare
  • Jarl, Johan, Biträdande handledare
  • Östensson, Ellinor, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2023 juni 16
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-423-0
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-06-16
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund
External reviewer
Name: Davidson, Thomas
Title: Docent
Affiliation: Department of Health, Medicine and Caring Sciences (HMV), Linköping University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här