Health economic evaluation of the Lund Integrated Medicines Management Model (LIMM) in elderly patients admitted to hospital.

Ola Ghatnekar, Åsa ÅB Bondesson, Ulf Persson, Tommy Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
266 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To evaluate the cost effectiveness of a multidisciplinary team including a pharmacist for systematic medication review and reconciliation from admission to discharge at hospital among elderly patients (the Lund Integrated Medicines Management (LIMM)) in order to reduce drug-related readmissions and outpatient visits.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e001563
TidskriftBMJ Open
Volym3
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Farmakologi och toxikologi
  • Läkemedelskemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Health economic evaluation of the Lund Integrated Medicines Management Model (LIMM) in elderly patients admitted to hospital.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här