Health, growth and psychosocial adaptation of immigrant children.

Emanuela Gualdi-Russo, Stefania Toselli, Sabrina Masotti, Diaa Marzouk, Kristina Sundquist, Jan Sundquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health, growth and psychosocial adaptation of immigrant children.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap