Health information for migrants: The role of educational level in prevention of overweight.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Modifiable risk factors for cardiovascular disease include overweight, which is prevented by healthy diet and physical activity. Recently settled migrants may have varying levels of exposure to health information. Therefore, the objectives of this study were to explore the associations between self-reported information on healthy diet and on physical activity and overweight and the possible modification of this association by educational level among recently settled Iraqi migrants in Sweden.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)172-178
TidskriftScandinavian Journal of Public Health
Volym39
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Health information for migrants: The role of educational level in prevention of overweight.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här