Health literacy in patients with intermittent claudication in relation to clinical characteristics, demographics, self-efficacy and quality of life – A cross-sectional study

Rebecka Striberger, Malin Axelsson, Christine Kumlien, Moncef Zarrouk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health literacy in patients with intermittent claudication in relation to clinical characteristics, demographics, self-efficacy and quality of life – A cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Psychology