Health-related quality of life and scar satisfaction in a cohort of children operated on for sacrococcygeal teratoma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health-related quality of life and scar satisfaction in a cohort of children operated on for sacrococcygeal teratoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap