Health-related quality of life five years after diagnosis of laryngeal carcinoma.

Mats Nordgren, Helmut Abendstein, Magnus Jannert, Morten Boysen, Marianne Ahlner-Elmqvist, Ewa Silander, Kristin Bjordal, Eva Hammerlid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1333-1343
TidskriftInternational Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
Volym56
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här