Health-related quality of life in early psoriatic arthritis compared with early rheumatoid arthritis and a general population

Mats Geijer, Gerd Marie Alenius, Lars André, Tomas Husmark, Per T. Larsson, Ulla Lindqvist, Ingrid Thyberg, Elke Theander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health-related quality of life in early psoriatic arthritis compared with early rheumatoid arthritis and a general population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap