Health Risks in Same-Sex Attracted Ugandan University Students: Evidence from Two Cross-Sectional Studies

Anette Agardh, Michael W Ross, Per-Olof Östergren, Markus Larsson, GILBERT TUMWINE, Sven-Axel Månsson, Julie A. Simpson, George Patton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health Risks in Same-Sex Attracted Ugandan University Students: Evidence from Two Cross-Sectional Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap