Health utilities of type 2 diabetes-related complications: a cross-sectional study in sweden.

Aliasghar Ahmad Kiadaliri, Ulf Gerdtham, Björn Eliasson, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Katarina Steen Carlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
179 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health utilities of type 2 diabetes-related complications: a cross-sectional study in sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar