Healthy Nordic diet downregulates the expression of genes involved in inflammation in subcutaneous adipose tissue in individuals with features of the metabolic syndrome.

Marjukka Kolehmainen, Stine M Ulven, Jussi Paananen, Vanessa de Mello, Ursula Schwab, Carsten Carlberg, Mari Myhrstad, Jussi Pihlajamäki, Elisabeth Dungner, Eva Sjölin, Ingibjörg Gunnarsdottir, Lieselotte Cloetens, Mona Landin-Olsson, Björn Akesson, Fredrik Rosqvist, Janne Hukkanen, Karl-Heinz Herzig, Lars O Dragsted, Markku J Savolainen, Lea BraderKjeld Hermansen, Ulf Risérus, Inga Thorsdottir, Kaisa S Poutanen, Matti Uusitupa, Peter Arner, Ingrid Dahlman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Previously, a healthy Nordic diet (ND) has been shown to have beneficial health effects close to those of Mediterranean diets.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)228-239
TidskriftAmerican Journal of Clinical Nutrition
Volym101
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Healthy Nordic diet downregulates the expression of genes involved in inflammation in subcutaneous adipose tissue in individuals with features of the metabolic syndrome.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här