Heart rate and premature atrial contractions at 24hECG independently predict atrial fibrillation in a population-based study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heart rate and premature atrial contractions at 24hECG independently predict atrial fibrillation in a population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap