Heart transplantation in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy - Experience from the Nordic ARVC Registry

Thomas Gilljam, Kristina H. Haugaa, Henrik K. Jensen, Anneli Svensson, Henning Bundgaard, Jim Hansen, Göran Dellgren, Finn Gustafsson, Hans Eiskjær, Arne K. Andreassen, Johan Sjögren, Thor Edvardsen, Anders G. Holst, Jesper Hastrup Svendsen, Pyotr G. Platonov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heart transplantation in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy - Experience from the Nordic ARVC Registry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap