Hedging options: The Malliavin calculus approach versus the Delta-hedging approach

Hans-Peter Bermin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In this paper we consider a Black and Scholes economy and investigate two approaches to hedging contingent claims. We show that the general Malliavin calculus approach can generate the classical Delta-hedging formula under weaker conditions.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)73-84
TidskriftMathematical Finance
Volym13
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hedging options: The Malliavin calculus approach versus the Delta-hedging approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här