Hematogenous dissemination of transitional cell carcinoma in the bladder to the prostate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We present a case of hematogenous dissemination of transitional cell carcinoma in the bladder to the prostate in a 36-year-old male in whom cystoprostatectomy was performed and an orthotopic bladder substitute constructed.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)36-360
TidskriftScandinavian Journal of Urology and Nephrology
Volym37
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hematogenous dissemination of transitional cell carcinoma in the bladder to the prostate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här