Hematogenous dissemination of transitional cell carcinoma in the bladder to the prostate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hematogenous dissemination of transitional cell carcinoma in the bladder to the prostate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap