Hematopoietic secretory granules as vehicles for the local delivery of cytokines and soluble cytokine receptors at sites of inflammation.

Markus Hansson, Ying Gao, Hanna Rosén, Hans Tapper, Inge Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hematopoietic secretory granules as vehicles for the local delivery of cytokines and soluble cytokine receptors at sites of inflammation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar