Heme A synthase from Bacillus subtilis and Aeropyrum pernix

Anna Lewin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heme A synthase from Bacillus subtilis and Aeropyrum pernix”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar