Hemodynamic assessment in patients with congenital heart disease using magnetic resonance imaging

Bidragets översatta titel : Hemodynamik mätt med magnetresonastomografi hos patienter med medfödd hjärtsjukdom

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

88 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat