”Henrik, du kunne vel ikke lige lukke vinduet?”: How to be polite in Denmark and Korea – a comparison

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ””Henrik, du kunne vel ikke lige lukke vinduet?”: How to be polite in Denmark and Korea – a comparison”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities