Heparan sulfate proteoglycan-mediated polyamine uptake.

Johanna Welch, Katrin Svensson, Paulina Kucharzewska, Mattias Belting

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heparan sulfate proteoglycan-mediated polyamine uptake.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap