Heparin pre-treatment in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and the risk of intracoronary thrombus and total vessel occlusion. Insights from the TASTE trial

Sofia Karlsson, Pontus Andell, Moman A Mohammad, Sasha Koul, Göran K Olivecrona, Stefan K James, Ole Fröbert, David Erlinge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heparin pre-treatment in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and the risk of intracoronary thrombus and total vessel occlusion. Insights from the TASTE trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science