Hepatic Leukemia Factor Maintains Quiescence of Hematopoietic Stem Cells and Protects the Stem Cell Pool during Regeneration

Karolina Komorowska, Alexander Doyle, Martin Wahlestedt, Agatheeswaran Subramaniam, Shubhranshu Debnath, Jun Chen, Shamit Soneji, Ben Van Handel, Hanna K.A. Mikkola, Kenichi Miharada, David Bryder, Jonas Larsson, Mattias Magnusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat