Hepatitis C viremia patterns in incident hepatitis C infection and one year later in 150 prospectively tested persons who inject drugs.

Marianne Alanko, Per Björkman, Vilma Molnegren, Peter Höglund, Anders Widell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

201 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To assess HCV viremia levels just before, during and one year after anti-HCV seroconversion in people who inject drugs (PWID).
Originalspråkengelska
Artikelnummere97022
TidskriftPLoS ONE
Volym9
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hepatitis C viremia patterns in incident hepatitis C infection and one year later in 150 prospectively tested persons who inject drugs.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här