Here today, gone tomorrow: The organization of temporary retailscapes and the creation of frenzy shopping

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Here today, gone tomorrow: The organization of temporary retailscapes and the creation of frenzy shopping”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi