Hereditary dyslipidemias and combined risk factors in children with a family history of premature coronary artery disease

Tomas Sveger, Carl-Erik Flodmark, K Nordborg, Peter Nilsson-Ehle, N Borgfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hereditary dyslipidemias and combined risk factors in children with a family history of premature coronary artery disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap