Heritability of ambulatory and office blood pressure phenotypes in Swedish families.

Cristiano Fava, Philippe Burri, Peter Almgren, Leif Groop, Lennart Hulthén, Olle Melander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

67 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1717-1721
TidskriftJournal of Hypertension
Volym22
Utgåva9
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här