Heroes and Tragic Figures in the Transition to the Neolithic. Exploring Images of the Human Being in Archaeological Texts.

Elisabeth Rudebeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)55-86
TidskriftJournal of European Archaeology
Volym1996
Utgåva4
StatusPublished - 1996

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här