Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

Mikael Tossavainen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora