Herpes simplex type 1-induced Fc receptor binds to the Cgamma2-Cgamma3 interface region of IgG in the area that binds staphylococcal protein A

Hugo Johansson, F A Nardella, J Sjöquist, A K Schröder, P Christensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Herpes simplex type 1-induced Fc receptor binds to the Cgamma2-Cgamma3 interface region of IgG in the area that binds staphylococcal protein A”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap