Heterogeneity of beta-cell function in subjects with multiple islet autoantibodies in the TEDDY family prevention study - TEFA

The TEDDY Family (TEFA) Study Group

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heterogeneity of beta-cell function in subjects with multiple islet autoantibodies in the TEDDY family prevention study - TEFA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology