High Adherence to a Gluten-Free Diet in Adolescents With Screening-Detected Celiac Disease.

Charlotta Webb, Anna Myléus, Fredrik Norström, Solveig Hammarroth, Lotta Högberg, Carina Lagerqvist, Anna Rosén, Olof Sandström, Lars Stenhammar, Anneli Ivarsson, Annelie Carlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To evaluate the gluten-free diet (GFD) adherenceafter one year of follow-up in children with screening-detected celiac disease (CD) in a general population.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)54-59
TidskriftJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - Jpgn
Volym60
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”High Adherence to a Gluten-Free Diet in Adolescents With Screening-Detected Celiac Disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här