High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study "good Aging in Skåne (GÅS)"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study "good Aging in Skåne (GÅS)"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap