High burden of atopy in immigrant families in substandard apartments in Sweden – on the contribution of bad housing to poor health in vulnerable populations

Jens Richter, Kristina Jakobsson, Tahir Taj, Anna Oudin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High burden of atopy in immigrant families in substandard apartments in Sweden – on the contribution of bad housing to poor health in vulnerable populations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap