High contrast, isotropic, and uniform 3D-imaging of centimeter-scale scattering samples using structured illumination light-sheet microscopy with axial sweeping

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High contrast, isotropic, and uniform 3D-imaging of centimeter-scale scattering samples using structured illumination light-sheet microscopy with axial sweeping”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology