High curability via intensive reinduction chemotherapy and stem cell transplantation in young adults with relapsed acute lymphoblastic leukemia in Sweden 2003-2007

Piotr Kozlowski, Maria Astrom, Lucia Ahlberg, Per Bernell, Erik Hulegardh, Hans Hagglund, Karin Karlsson, Alicja Markuszewska-Kuczymska, Beata Tomaszewska-Toporska, Bengt Smedmyr, Helene Hallbook

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  17 Citeringar (SciVal)
  334 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”High curability via intensive reinduction chemotherapy and stem cell transplantation in young adults with relapsed acute lymphoblastic leukemia in Sweden 2003-2007”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap