High ECG Risk-Scores Predict Late Gadolinium Enhancement on Magnetic Resonance Imaging in HCM in the Young

Anna Wålinder Österberg, Ingegerd Östman-Smith, Robert Jablonowski, Marcus Carlsson, Henrik Green, Cecilia Gunnarsson, Petru Liuba, Eva Fernlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High ECG Risk-Scores Predict Late Gadolinium Enhancement on Magnetic Resonance Imaging in HCM in the Young”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap