High Expression of Midkine in the Airways of Patients with Cystic Fibrosis.

Sara Nordin, Sandra Jovic, Anil Kurut Sabanoglu, Cecilia Andersson, Anele Gela, Anders Bjartell, Matthias Mörgelin, Anders Olin, Mikael Lund, Arne Egesten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat